In Support of Protestants Studying Irish

By Jacqueline Bonner- Irish Language Editor

Irish Transcript

Tá an t-ádh ar mhuintir dhúchais na hÉireann. Cé gur go leor teangacha na daoine dúchasacha a bhí caillte go páirteach, mar iad ár gcomrádaithe, na Meiriceánaigh dhúchais i Meiriceá, d’éalaigh an Ghaeilge óna bás, agus is lú a d’fhulaing i gcomparáid le teangacha dúchais eile. Mar sin, tuigeann ár rialtais sa dá ó dheas agus ó thuaidh cé chomh tábhachtach a bíonn ag chosaint í. Ach amháin do chaitlicigh!

 Bí a lán caint ó thuaidh mar an nasc idir Gaeilge agus Chaitlicigh, ach is dóigh liom go ndéantar an tuairim seo róshimplí. Tá an cultúr Gaeilge sa talamh, agus an teanga freisin. Labhair daoine Gaeilge i roimh Criostaiocht, ach mhair an teanga. Conas is féidir léi maireachtáil gan gach duine a chónaíonn ar a ithir? Bí a lán Protastúnaigh ag gearán faoi na h-iarrachtaí a chosaint agus a spreagadh Gaeilge, mar molann siad nach dtéann sé chun sochair ach do ghrúpa beag (Caitlicigh) An réiteach? Ba chóir dúinn gach iarracht a dhéanamh a chinntiú nach tréith Chaitliceach amháin í an teanga Ghaeilge. 

Níl aon mholadh eile ach sotalach. 

Tá a fhios acu gur tháinig a sinsir chun na tíre seo gan cead na ndaoine a bhí ina gcónaí ann.

Mura gcuirfimid gach Protastúnaigh a dhíbirt amárach, rud atá dodhéanta agus claonta, níor cheart go leanfadh idir Phrotastúnaigh, Chaitlicigh, agus gach duine eile le gníomhartha a sinsear.

Chun é a rá ar bhealach níos simplí- má chónaíonn Protastúnaigh anseo, ba cheart dóibh an teanga a fhoghlaim.

Níor cheart an ráiteas seo a léirmhíniú mar rud fuafar, ach cuimsitheach. Tá teangacha ar cheann de na rudaí is tábhachtaí atá ag tíortha.

Cuid mhór de chultúr na hÉireann is ea an meascán de chultúir éagsúla thar na blianta. Coimeádaimid an mhaith do gach grúpa – na dúchasaigh, na Ceiltigh inimirceacha, na Críostaithe, agus ansin na Protastúnaigh ina dhiaidh sin. Ní bhaineann an Ghaeilge ach leis an gCaitliceach ar bhealach ‘a choinnítear ar aghaidh’.

Creidim go bhfuil go leor Caitliceach (nó Éireannaigh eile) oscailte do Phrotastúnaigh atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim. Creidim go simplí nach bhfuil suim ag Protastúnaigh ann. Mar sin féin, tá an modh chun ár dtír a aontú agus Protastúnaigh a spreagadh chun an Ghaeilge a fhoghlaim ar an gcosán céanna. Tá ‘spásanna sábháilte’ tuillte ag gach mionlach inar féidir leo bualadh lena chéile, gan eagla. Creidim go mbeadh clubanna foghlama Gaeilge do Phrotastúnaigh ina chuidiú. Nuair is féidir le tosaitheoirí fásta nár fhoghlaim é ar scoil é a fhoghlaim.

‘Cén fáth ar chóir dom a chloisteáil faoi seo?’

inseoidh mé duit!

Tá i bhfad róbheagán Protastúnach atá líofa go leor sa Ghaeilge, nó a bhfuil ‘ceangal Gaeilge acu,’ chun go mbeadh an-tóir ar na clubanna seo. Mar sin, d’fhéadfadh Caitlicigh, mar léiriú cineálta, cuidiú le cur le clubanna mar seo.

Tháinig an Ghaeilge shláin ó na Péindlíthe mar gheall ar ghnáthdhaoine, agus iad á múineadh dá chéile ar feadh tamaill bhig. Aon uair agus nuair is féidir. Ba cheart an modh seo a úsáid do thodhchaí na Gaeilge freisin. Ba cheart dúinn stop a ligean orainn go bhfuil sé marbh. Má tá a fhios agat cá háit le breathnú, tá cultúr na hÉireann i ngach áit. Cultúr atá mar chuid den teanga go dlúth.

Mothaíonn go leor daoine in Éirinn go bhfuil a gcuid Gaeilge róbhunúsach le húsáid le haghaidh rud ar bith fiúntach (Ag féachaint ar scannáin, ag léamh leabhair, ag caint agus ag múineadh Gaeilge do dhaoine eile), áfach, ba mhaith liom a mhaíomh go bhfuil teanga bheo nuair a oireann sí do riachtanais an phobail. daoine. Mar sin, ba cheart dúinn an Ghaeilge a úsáid go dona, go cas, go leisciúil. Is fearr an teanga a úsáid ar chor ar bith ná a bheith eaglach uirthi.

D’fhéadfadh mo líofacht Gaeilge féin a bheith i bhfad níos fearr, ach leanaim orm ag déanamh iarrachta, feabhas a chur ar chomh mór agus is féidir liom. Is é an bac a bhaineann le ‘ardscil’ ná rud atá ag scaradh na dtrí ghrúpa daoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge- Na cainteoirí líofa nó gar do chainteoirí líofa (daoine a d’fhoghlaim ar ghaelscoileanna nó ar chúrsaí), daoine cosúil liomsa, a d’fhoghlaim i meánscoileanna Béarla, agus daoine nach bhfuil aon oideachas foirmiúil acu.

Ba ghnách le mo mháthair (agus i bhfad níos mó eisimirceach Éireannach) a rá gur bhain sí úsáid as le gossip nuair a bhí sí thar lear. Nach cúis uilíoch é gossip?

Sílim go bhfuil labhairt na seantheanga tábhachtach dúinne, mar dhaoine. Tugann sé neamhbhásmhaireacht dúinn. Níl an Béarla ach míle bliain nó mar sin d’aois, agus tá an Ghaeilge ghar do thrí mhíle bliain d’aois. Sin dhá mhíle bliain de dhaoine a mhair agus a fuair bás, de chultúr, de stair.

Tá rud éigin álainn faoi. I ré seo na teicneolaíochta agus ‘Google Translate’ , táimid i ndáiríre níos nasctha leis an am atá thart. Ní raibh sé riamh níos fusa an Ghaeilge a mhúineadh nó a fhoghlaim, agus tá súil agam mar gheall air seo go mbeidh níos mó Protastúnach, agus daoine neamh-Éireannacha ag cur meas ar chultúr saibhir na Gaeilge go ceann i bhfad níos mó blianta. Agus leis an nGaeilge aontaithe, beidh Éire níos aontaithe againn, Éire aontaithe ag cultúr mura reiligiún.

English Transcript

The native people of Ireland are very lucky. While many languages of native peoples have been partially lost, such as our comrades the Native Americans in America, Irish escaped death and has suffered less compared to other native languages. Therefore, the governments in the South and North understand how important it is to protect it – but only for Catholics!

There is a lot of discussion in the North about the link between Catholics and the Irish language, but I think this view is over-simplified. Irish culture is in the land, and so is the language. People spoke Irish before Christianity, but the language survived.

Yet, how can it continue to exist without the support of all who live on Irish soil? Many Protestants complain about the efforts to protect and encourage Irish, suggesting that it benefits only a small group, Catholics. The solution? We should make every effort to ensure that the Irish language is not only a Catholic characteristic.

Any other suggestion is just arrogant.

Protestants know that their ancestors came to this country without the permission of the people who lived there.

Unless we banish all Protestants – which is both impossible and bigoted – they, alongside Catholics and everyone else on the island, should not follow the actions of their ancestors.

To put it more simply; if Protestants live here, they should learn the language.

This statement should not be interpreted as derisive, but rather inclusive. A country’s official language is one of its most important assets.

Today’s Irish culture is largely the product of the mixing of different cultures over the years; we kept the good of all groups from the natives, the immigrant Celts, the Christians, to the Protestants after that. Irish is only related to Catholicism in a ‘Carried-On’ way.

While I believe that many Catholics (and other Irish-Speaking people) are open to Protestants who want to learn Irish, it seems that Protestants are simply uninterested in it. However, the method for uniting our country and encouraging Protestants to learn Irish is on the same path. All minorities deserve unironic ‘safe spaces’ where they can meet each other, without fear. I believe that Irish language learning clubs for Protestants would be helpful – here, adult beginners who did not have the chance at school, may learn it.

Published by The Gown Queen's University Belfast

The Gown has provided respected, quality and independent student journalism from Queen's University, Belfast since its 1955 foundation, by Dr. Richard Herman. Having had an illustrious line of journalists and writers for almost 70 years, that proud history is extremely important to us. The Gown is consistent in its quest to seek and develop the talents of aspiring student writers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s